2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלברטה 2022

2022 היא שנה רגילה עם 365 ימים. באלברטה, קנדה, ישנם 105 סופי שבוע, 12 חגים ו-248 ימי עבודה. שניים מתוך 12 החגים הציבוריים חלים בסוף השבוע ומוחלפים בימי העבודה הבאים: ראש השנה ויום חג המולד.

2024
Veronika Miller

ימי חול בקנדה בשנת 2022

2022 היא שנה רגילה עם 365 ימים. בקנדה יש ​​105 סופי שבוע, 11 חגים ו-249 ימי עבודה. שניים מתוך 11 החגים הציבוריים חלים בסוף השבוע ומוחלפים בימי העבודה הבאים: ראש השנה ויום חג המולד.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקולומביה הבריטית בשנת 2022

2022 היא שנה רגילה עם 365 ימים. בקולומביה הבריטית, קנדה, ישנם 105 סופי שבוע, 10 חגים ו-250 ימי עבודה.