2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלבמה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת אלבמה יש 104 סופי שבוע, 12 חגים ו-249 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. בארצות הברית ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים פדרליים ו-251 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. בארצות הברית ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים פדרליים ו-252 ימי עבודה ב-2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקליפורניה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת קליפורניה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 11 חגים ו-251 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקליפורניה, ארה'ב בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת קליפורניה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 11 חגים ציבוריים, חג נוסף אחד ב-31 בדצמבר ו-249 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקליפורניה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת קליפורניה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 11 חגים ו-250 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקולורדו, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת קולורדו, ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים ו-251 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקולורדו, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת קולורדו, ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים ו-252 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בדלאוור, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת דלאוור, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 10 חגים ו-251 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקונטיקט, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת קונטיקט, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 12 חגים ו-249 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בקונטיקט, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת קונטיקט, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 12 חגים ו-250 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בדלאוור, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת דלאוור, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 12 חגים ו-250 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בפלורידה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת פלורידה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 9 חגים ו-253 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בפלורידה, ארה'ב בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת פלורידה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 9 חגים ציבוריים, חג אחד ב-31 בדצמבר ו-251 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בפלורידה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת פלורידה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 9 חגים ו-252 ימי עבודה בשנת 2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בג'ורג'יה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת ג'ורג'יה יש 104 סופי שבוע, 12 חגים ו-249 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בג'ורג'יה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת ג'ורג'יה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 12 חגים ו-250 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בהוואי, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת הוואי, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 13 חגים ו-248 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בהוואי, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת הוואי, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 14 חגים ו-248 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באיידהו, ארה'ב בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת איידהו, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 11 חגים ציבוריים, חג אחד שצוין ב-31 בדצמבר ו-249 ימי עבודה.