2024
Veronika Miller

ימי עבודה בגרינלנד בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. בגרינלנד יש 104 סופי שבוע, 13 חגים ו-248 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בגרינלנד בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. בגרינלנד יש 104 סופי שבוע, 13 חגים ו-249 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלג'יריה בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. באלג'יריה יש 105 סופי שבוע, 12 חגים ו-248 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלג'יריה בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. באלג'יריה יש 104 סופי שבוע, 12 חגים ו-250 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באוסטרליה בשנת 2019

ישנם 254 ימי עבודה כאשר סופרים רק את 7 החגים הלאומיים, עם זאת, מספר ימי העבודה בכל מדינה או טריטוריה שונה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באפגניסטן בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. באפגניסטן יש 104 סופי שבוע, 16 חגים ו-246 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלבניה בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. באלבניה יש 104 סופי שבוע, 15 חגים ו-248 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בגינאה בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. בגינאה יש 104 סופי שבוע, 13 חגים ו-249 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בגינאה בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. בגינאה יש 104 סופי שבוע, 13 חגים ו-248 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בגינאה בשנת 2022

2022 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. בגינאה יש 105 סופי שבוע, 13 חגים ו-247 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בארקנסו, ארה'ב בשנת 2021

במדינת ארקנסו, ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים ציבוריים, חג אחד ב-31 בדצמבר ו-250 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בארקנסו, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת ארקנסו, ארה'ב, ישנם 104 סופי שבוע, 10 חגים ו-251 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה בארקנסו, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת ארקנסו יש 104 סופי שבוע, 10 חגים ו-252 ימי עבודה ב-2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באריזונה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת אריזונה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 10 חגים ו-251 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באריזונה, ארה'ב בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת אריזונה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 10 חגים ציבוריים, חג אחד שנצפה ב-31 בדצמבר ו-250 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באריזונה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת אריזונה, ארצות הברית, ישנם 104 ימי סוף שבוע, 10 חגים ו-252 ימי עבודה בשנת 2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלסקה, ארה'ב בשנת 2021

2021 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת אלסקה, ישנם 104 סופי שבוע, 11 חגים ציבוריים, חג אחד שנצפה ב-31 בדצמבר ו-249 ימי עבודה.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלסקה, ארה'ב בשנת 2019

2019 היא שנה שכיחה שיש בה 365 ימים בסך הכל. במדינת אלסקה ישנם 104 סופי שבוע, 11 חגים ו-250 ימי עבודה ב-2019.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלבמה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת אלבמה יש 104 סופי שבוע, 12 חגים ו-250 ימי עבודה ב-2020.

2024
Veronika Miller

ימי עבודה באלסקה, ארה'ב בשנת 2020

2020 היא שנה מעוברת שיש בה 366 ימים בסך הכל. במדינת אלסקה, ישנם 104 סופי שבוע, 11 חגים ו-251 ימי עבודה בשנת 2020.