סוף, חץ שמאלה: עבור לתא שמאלי לא ריק

קיצור הדרך סוף, חץ שמאלה הוא לעבור לתא הלא ריק השמאלי האחרון אם התאים אינם ריקים; או כדי לעבור לתא האחרון עם נתונים בשורה אם התאים ריקים.

שלב 1: לחץ על תא כלשהו מימין לטווח הנתונים;

שלב 2: לחץ על ' סוֹף מקש ' מהמקלדת, ולחץ על ' חץ שמאלי '. הסמן יעבור לקצה הימני של טווח הנתונים;

שלב 3: כאשר הסמן נמצא בטווח הנתונים, הסמן יעבור לקצה השמאלי של טווח הנתונים הנוכחי;

שלב 4: כאשר הסמן נמצא בקצה השמאלי של טווח הנתונים הנוכחי, הסמן יעבור לעמודה הראשונה.

סמן קיצורי דרך נוספים של Excel