ספרות רומיות למספרים ערביים 10 עד 1000 על 10

בשונה ממספרים בערבית, יש 7 ספרות רומיות: I, V, X, L, C, D ו-M, כאשר V שווה ל-5 ו-M שווה ל-1000.

רוֹמִי עֲרָבִית
אני 1
IN 5
איקס 10
ל חמישים
ג 100
ד 500
M 1000
עֲרָבִית רוֹמִי
1 אני
5 IN
10 איקס
חמישים ל
100 ג
500 ד
1000 M

הכלל הבסיסי הוא כאשר המספר הגדול יותר נמצא מקדימה, אז הוסף, כאשר כאשר המספר הקטן יותר נמצא מקדימה, המינוס. לדוגמה:

  • VI: כאשר V הוא 5 ו-I הוא 1, V גדול יותר ומלפנים, אז חבר את 2 המספרים יחד 5+1 = 6
  • IL: כאשר L הוא 50 ו-I הוא 1, I קטן יותר ומקדימה, אז מינוס 2 המספרים יחד 50-1 = 49
  • כאשר האותיות זהות, הוסף יחד: III = 1 + 1 + 1 = 3

המרת כללים:להלן הטבלה להמרה מספרות רומיות למספרים ערביים. לדוגמה,

  • 230 = 200 + 30 = 200 + 30 = 230
  • 580 = 500 + 80 = 500 + 80 = 580
מספר אלפים מאות עשרות יחידות
1 M ג איקס אני
שתיים מ.מ CC XX II
3 MMM CCC XXX III
4 CD XL IV
5 ד ל IN
6 זֶרֶם יָשָׁר LX אָנוּ
7 DCC LXX VII
8 DCCC 80 ח
9 ס'מ XC ט

להלן ההמרה מ ספרות רומיות למספרים בערבית עבור 10 עד 1000 על 10:

רוֹמִי עֲרָבִית רוֹמִי עֲרָבִית
איקס 10 DX 510
XX עשרים DXX 520
XXX 30 DXXX 530
XL 40 DXL 540
ל חמישים DL 550
LX 60 DLX 560
LXX 70 DLXX 570
80 80 DLXXX 580
XC 90 DXC 590
ג 100 זֶרֶם יָשָׁר 600
CX 110 DCX 610
CXX 120 DCXX 620
130 130 DCXXX 630
CXL 140 DCXL 640
CL 150 DCL 650
160 160 DCLX 660
170 170 DCLXX 670
180 180 DCLXXX 680
CXC 190 DCXC 690
CC 200 DCC 700
210 210 DCCX 710
220 220 DCCXX 720
230 230 DCCXXX 730
240 240 DCCXL 740
CCL 250 750 750
260 260 DCCLX 760
270 270 DCCLXX 770
280 280 DCCLXXX 780
290 290 DCCXC 790
CCC 300 DCCC 800
CCCX 310 DCCCX 810
CCCXX 320 DCCCXX 820
330 330 DCCCXXX 830
CCCXL 340 DCCCXL 840
350 350 DCCCL 850
360 360 DCCCLX 860
370 370 DCCCLXX 870
380 380 DCCCLXXX 880
CCCXC 390 DCCCXC 890
CD 400 ס'מ 900
CDX 410 CMX 910
CDXX 420 CMXX 920
CDXXX 430 CMXXX 930
CDXL 440 CMXL 940
CDL 450 CML 950
CDLX 460 CMLX 960
CDLXX 470 CMLXX 970
CDLXXX 480 CMLXXX 980
CDXC 490 CMXC 990
ד 500 M 1000

להלן ההמרה מ מספרים בערבית ל רוֹמִי ספרות עבור 10 עד 1000 על 10:

עֲרָבִית רוֹמִי עֲרָבִית רוֹמִי
10 איקס 510 DX
עשרים XX 520 DXX
30 XXX 530 DXXX
40 XL 540 DXL
חמישים ל 550 DL
60 LX 560 DLX
70 LXX 570 DLXX
80 80 580 DLXXX
90 XC 590 DXC
100 ג 600 זֶרֶם יָשָׁר
110 CX 610 DCX
120 CXX 620 DCXX
130 130 630 DCXXX
140 CXL 640 DCXL
150 CL 650 DCL
160 160 660 DCLX
170 170 670 DCLXX
180 180 680 DCLXXX
190 CXC 690 DCXC
200 CC 700 DCC
210 210 710 DCCX
220 220 720 DCCXX
230 230 730 DCCXXX
240 240 740 DCCXL
250 CCL 750 750
260 260 760 DCCLX
270 270 770 DCCLXX
280 280 780 DCCLXXX
290 290 790 DCCXC
300 CCC 800 DCCC
310 CCCX 810 DCCCX
320 CCCXX 820 DCCCXX
330 330 830 DCCCXXX
340 CCCXL 840 DCCCXL
350 350 850 DCCCL
360 360 860 DCCCLX
370 370 870 DCCCLXX
380 380 880 DCCCLXXX
390 CCCXC 890 DCCCXC
400 CD 900 ס'מ
410 CDX 910 CMX
420 CDXX 920 CMXX
430 CDXXX 930 CMXXX
440 CDXL 940 CMXL
450 CDL 950 CML
460 CDLX 960 CMLX
470 CDLXX 970 CMLXX
480 CDLXXX 980 CMLXXX
490 CDXC 990 CMXC
500 ד 1000 M

אולי גם תאהב: