ספרות רומיות למספרים ערביים 1 עד 100

בשונה ממספרים בערבית, יש 7 ספרות רומיות: I, V, X, L, C, D ו-M, כאשר V שווה ל-5 ו-M שווה ל-1000.

רוֹמִי עֲרָבִית
אני 1
IN 5
איקס 10
ל חמישים
ג 100
ד 500
M 1000
עֲרָבִית רוֹמִי
1 אני
5 IN
10 איקס
חמישים ל
100 ג
500 ד
1000 M

הכלל הבסיסי הוא כאשר המספר הגדול יותר נמצא מקדימה, אז הוסף, כאשר המספר הקטן יותר נמצא מקדימה, אז מינוס. לדוגמה:

  • VI: כאשר V הוא 5 ו-I הוא 1, V גדול יותר ומקדימה, אז הוסף את 2 המספרים יחד 5+1 = 6
  • IL: כאשר L הוא 50 ו-I הוא 1, I קטן יותר ומקדימה, אז מינוס 2 המספרים יחד 50-1 = 49
  • כאשר האותיות זהות, הוסף יחד: III = 1 + 1 + 1 = 3

המרת כללים:להלן הטבלה להמרה מספרות רומיות למספרים ערביים. לדוגמה,

  • 23 = 20 + 3 = XX + III = 23
  • 58 = 50 + 8 = 50 + 8 = 58
מספר אלפים מאות עשרות יחידות
1 M ג איקס אני
שתיים מ.מ CC XX II
3 MMM CCC XXX III
4 CD XL IV
5 ד ל IN
6 זֶרֶם יָשָׁר LX אָנוּ
7 DCC LXX VII
8 DCCC 80 ח
9 ס'מ XC ט

להלן ההמרה מ ספרות רומיות למספרים בערבית עבור 1 עד 100:

רוֹמִי עֲרָבִית רוֹמִי עֲרָבִית
אני 1 LI 51
II שתיים LII 52
III 3 LIII 53
IV 4 חַיִים 54
IN 5 LV 55
אָנוּ 6 LVI 56
VII 7 LVII 57
ח 8 LVIII 58
ט 9 LIX 59
איקס 10 LX 60
XI אחד עשר LXI 61
XII 12 LXII 62
XIII 13 LXIII 63
XIV 14 LXIV 64
XV חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה 65 65
XVI 16 LXVI 66
השבע עשרה 17 67 67
שמונה עשרה 18 68 68
ה-19 19 69 69
XX עשרים LXX 70
ה-21 עשרים ואחת 71 71
XXII 22 72 72
XXIII 23 73 73
XXIV 24 74 74
XXV 25 75 75
XXVI 26 76 76
XXVII 27 777 77
XXVIII 28 LVIII 78
XXIX 29 79 79
XXX 30 80 80
XXXI 31 LXXXI 81
XXXII 32 82 82
XXXIII 33 83 83
XXXIV 3. 4 84 84
XXXV 35 85 85
XXXVI 36 86 86
XXXVII 37 87 87
XXXVIII 38 888 88
XXXIX 39 89 89
XL 40 XC 90
XLI 41 XCI 91
XLII 42 XXII 92
XLIII 43 XCIII 93
XLIV 44 94 94
XLV ארבע חמש 95 95
XLVI 46 96 96
XLVII 47 97 97
48 48 98 98
XLIX 49 99 99
ל חמישים ג 100

להלן ההמרה מ מספרים בערבית ל רוֹמִי ספרות עבור 1 עד 100:

עֲרָבִית רוֹמִי עֲרָבִית רוֹמִי
1 אני 51 LI
שתיים II 52 LII
3 III 53 LIII
4 IV 54 חַיִים
5 IN 55 LV
6 אָנוּ 56 LVI
7 VII 57 LVII
8 ח 58 LVIII
9 ט 59 LIX
10 איקס 60 LX
אחד עשר XI 61 LXI
12 XII 62 LXII
13 XIII 63 LXIII
14 XIV 64 LXIV
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה XV 65 65
16 XVI 66 LXVI
17 השבע עשרה 67 67
18 שמונה עשרה 68 68
19 ה-19 69 69
עשרים XX 70 LXX
עשרים ואחת ה-21 71 71
22 XXII 72 72
23 XXIII 73 73
24 XXIV 74 74
25 XXV 75 75
26 XXVI 76 76
27 XXVII 77 777
28 XXVIII 78 LVIII
29 XXIX 79 79
30 XXX 80 80
31 XXXI 81 LXXXI
32 XXXII 82 82
33 XXXIII 83 83
3. 4 XXXIV 84 84
35 XXXV 85 85
36 XXXVI 86 86
37 XXXVII 87 87
38 XXXVIII 88 888
39 XXXIX 89 89
40 XL 90 XC
41 XLI 91 XCI
42 XLII 92 XXII
43 XLIII 93 XCIII
44 XLIV 94 94
ארבע חמש XLV 95 95
46 XLVI 96 96
47 XLVII 97 97
48 48 98 98
49 XLIX 99 99
חמישים ל 100 ג

אולי גם תאהב: