Shift+F5: חלון 'מצא והחלף'.

קיצור הדרך Shift+F5 הוא להציג את ' מצא והחלף תיבת הדו-שיח עם ה-' למצוא ' תיבה כחלון ברירת המחדל. זהה לקיצור הדרך ' Ctrl+F '.

שלב 1: פתח את גליון העבודה ולחץ בכל מקום בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ והחזק את המקש ' מִשׁמֶרֶת ' מהמקלדת ולאחר מכן הקש על המקש ' F5 ' מהמקלדת. תיבת החיפוש מופיעה;

שלב 3: הקלד את המילה או את הביטוי שברצונך לחפש בתיבת החיפוש, למשל, 'th';

- אם אתה רק צריך למצוא את המילה או הביטוי הבא בחוברת העבודה, אנא לחץ על ' מצא את הבא '. הסמן יעבור לתא הבא עם המילה או הביטוי;

- אם ברצונך למצוא את כל המילים או הביטויים בחוברת העבודה, אנא לחץ על ' מצא הכל רשימת הרשומות תופיע מתחת לתיבת החיפוש;

ניתן לבדוק את התאים עם המילה או הביטוי על ידי לחיצה על השורה ברשימה, והסמן יעבור לתא.