ראש השנה הסיני תאריכים 2001 עד 2100

ראש השנה הסיני מתוזמן לפי לוח השנה הסיני המסורתי, והוא חל ביום אחר בכל שנה בלוח הגרגוריאני.

ה ראש השנה הסיני מחושב מבוסס על 'האביב מתחיל (立春)', שהוא המונח השמש הראשון של ה- 24 מונחים סולאריים .

  • כאשר 'האביב מתחיל (立春)' חל בכל יום מה-1 עד ה-15 בלוח השנה הסיני, היום הראשון של החודש יהיה יום השנה החדשה.
  • כאשר 'האביב מתחיל (立春)' חל בכל יום מה-16 עד ה-30 בלוח השנה הסיני, היום הראשון הבא של החודש יהיה יום השנה החדשה.

אנא בדוק כאן לפרטים נוספים . להלן רשימת ראש השנה הסיני מ-2001 עד 2100 בלוח הגרגוריאני.שֵׁם שָׁנָה תַאֲרִיך יוֹם חוֹל גַלגַל הַמַזָלוֹת
ראש השנה הסיני 2001 24 בינואר 2001 יום רביעי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2002 12 בפברואר 2002 יוֹם שְׁלִישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2003 01 בפברואר 2003 יום שבת עֵז
ראש השנה הסיני 2004 22 בינואר 2004 יוֹם חֲמִישִׁי קוֹף
ראש השנה הסיני 2005 09 בפברואר 2005 יום רביעי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2006 29 בינואר 2006 יוֹם רִאשׁוֹן כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2007 18 בפברואר 2007 יוֹם רִאשׁוֹן חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2008 7 בפברואר 2008 יוֹם חֲמִישִׁי עכברוש
ראש השנה הסיני 2009 26 בינואר 2009 יוֹם שֵׁנִי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2010 14 בפברואר 2010 יוֹם רִאשׁוֹן נָמֵר
ראש השנה הסיני 2011 03 בפברואר 2011 יוֹם חֲמִישִׁי ארנב
ראש השנה הסיני 2012 23 בינואר 2012 יוֹם שֵׁנִי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2013 10 בפברואר 2013 יוֹם רִאשׁוֹן נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2014 31 בינואר 2014 יוֹם שִׁישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2015 19 בפברואר 2015 יוֹם חֲמִישִׁי עֵז
ראש השנה הסיני 2016 8 בפברואר 2016 יוֹם שֵׁנִי קוֹף
ראש השנה הסיני 2017 28 בינואר 2017 יום שבת תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2018 16 בפברואר 2018 יוֹם שִׁישִׁי כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2019 5 בפברואר 2019 יוֹם שְׁלִישִׁי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2020 25 בינואר 2020 יום שבת עכברוש
ראש השנה הסיני 2021 12 בפברואר 2021 יוֹם שִׁישִׁי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2022 01 בפברואר 2022 יוֹם שְׁלִישִׁי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2023 22 בינואר 2023 יוֹם רִאשׁוֹן ארנב
ראש השנה הסיני 2024 10 בפברואר 2024 יום שבת דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2025 29 בינואר 2025 יום רביעי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2026 17 בפברואר 2026 יוֹם שְׁלִישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2027 06 בפברואר 2027 יום שבת עֵז
ראש השנה הסיני 2028 26 בינואר 2028 יום רביעי קוֹף
ראש השנה הסיני 2029 13 בפברואר 2029 יוֹם שְׁלִישִׁי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2030 03 בפברואר 2030 יוֹם רִאשׁוֹן כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2031 23 בינואר 2031 יוֹם חֲמִישִׁי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2032 11 בפברואר 2032 יום רביעי עכברוש
ראש השנה הסיני 2033 31 בינואר 2033 יוֹם שֵׁנִי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2034 19 בפברואר 2034 יוֹם רִאשׁוֹן נָמֵר
ראש השנה הסיני 2035 08 בפברואר 2035 יוֹם חֲמִישִׁי ארנב
ראש השנה הסיני 2036 28 בינואר 2036 יוֹם שֵׁנִי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2037 15 בפברואר 2037 יוֹם רִאשׁוֹן נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2038 04 בפברואר 2038 יוֹם חֲמִישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2039 24 בינואר 2039 יוֹם שֵׁנִי עֵז
ראש השנה הסיני 2040 12 בפברואר 2040 יוֹם רִאשׁוֹן קוֹף
ראש השנה הסיני 2041 01 בפברואר 2041 יוֹם שִׁישִׁי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2042 22 בינואר 2042 יום רביעי כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2043 10 בפברואר 2043 יוֹם שְׁלִישִׁי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2044 30 בינואר 2044 יום שבת עכברוש
ראש השנה הסיני 2045 17 בפברואר 2045 יוֹם שִׁישִׁי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2046 06 בפברואר 2046 יוֹם שְׁלִישִׁי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2047 26 בינואר 2047 יום שבת ארנב
ראש השנה הסיני 2048 14 בפברואר 2048 יוֹם שִׁישִׁי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2049 02 בפברואר 2049 יוֹם שְׁלִישִׁי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2050 23 בינואר 2050 יוֹם רִאשׁוֹן סוּס
ראש השנה הסיני 2051 11 בפברואר 2051 יום שבת עֵז
ראש השנה הסיני 2052 01 בפברואר 2052 יוֹם חֲמִישִׁי קוֹף
ראש השנה הסיני 2053 19 בפברואר 2053 יום רביעי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2054 08 בפברואר 2054 יוֹם רִאשׁוֹן כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2055 28 בינואר 2055 יוֹם חֲמִישִׁי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2056 15 בפברואר 2056 יוֹם שְׁלִישִׁי עכברוש
ראש השנה הסיני 2057 04 בפברואר 2057 יוֹם רִאשׁוֹן שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2058 24 בינואר, 2058 יוֹם חֲמִישִׁי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2059 12 בפברואר 2059 יום רביעי ארנב
ראש השנה הסיני 2060 02 בפברואר 2060 יוֹם שֵׁנִי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2061 21 בינואר, 2061 יוֹם שִׁישִׁי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2062 09 בפברואר 2062 יוֹם חֲמִישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2063 29 בינואר, 2063 יוֹם שֵׁנִי עֵז
ראש השנה הסיני 2064 17 בפברואר 2064 יוֹם רִאשׁוֹן קוֹף
ראש השנה הסיני 2065 5 בפברואר 2065 יוֹם חֲמִישִׁי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2066 26 בינואר 2066 יוֹם שְׁלִישִׁי כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2067 14 בפברואר 2067 יוֹם שֵׁנִי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2068 03 בפברואר 2068 יוֹם שִׁישִׁי עכברוש
ראש השנה הסיני 2069 23 בינואר 2069 יום רביעי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2070 11 בפברואר 2070 יוֹם שְׁלִישִׁי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2071 31 בינואר, 2071 יום שבת ארנב
ראש השנה הסיני 2072 19 בפברואר 2072 יוֹם שִׁישִׁי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2073 07 בפברואר 2073 יוֹם שְׁלִישִׁי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2074 27 בינואר, 2074 יום שבת סוּס
ראש השנה הסיני 2075 15 בפברואר 2075 יוֹם שִׁישִׁי עֵז
ראש השנה הסיני 2076 5 בפברואר 2076 יום רביעי קוֹף
ראש השנה הסיני 2077 24 בינואר, 2077 יוֹם רִאשׁוֹן תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2078 12 בפברואר 2078 יום שבת כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2079 02 בפברואר 2079 יוֹם חֲמִישִׁי חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2080 22 בינואר 2080 יוֹם שֵׁנִי עכברוש
ראש השנה הסיני 2081 09 בפברואר 2081 יוֹם רִאשׁוֹן שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2082 29 בינואר, 2082 יוֹם חֲמִישִׁי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2083 17 בפברואר 2083 יום רביעי ארנב
ראש השנה הסיני 2084 06 בפברואר 2084 יוֹם רִאשׁוֹן דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2085 26 בינואר 2085 יוֹם שִׁישִׁי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2086 14 בפברואר, 2086 יוֹם חֲמִישִׁי סוּס
ראש השנה הסיני 2087 03 בפברואר 2087 יוֹם שֵׁנִי עֵז
ראש השנה הסיני 2088 24 בינואר 2088 יום שבת קוֹף
ראש השנה הסיני 2089 10 בפברואר 2089 יוֹם חֲמִישִׁי תַרְנְגוֹל
ראש השנה הסיני 2090 30 בינואר 2090 יוֹם שֵׁנִי כֶּלֶב
ראש השנה הסיני 2091 18 בפברואר 2091 יוֹם רִאשׁוֹן חֲזִיר
ראש השנה הסיני 2092 07 בפברואר 2092 יוֹם חֲמִישִׁי עכברוש
ראש השנה הסיני 2093 27 בינואר 2093 יוֹם שְׁלִישִׁי שׁוֹר
ראש השנה הסיני 2094 15 בפברואר, 2094 יוֹם שֵׁנִי נָמֵר
ראש השנה הסיני 2095 5 בפברואר 2095 יום שבת ארנב
ראש השנה הסיני 2096 25 בינואר, 2096 יום רביעי דְרָקוֹן
ראש השנה הסיני 2097 12 בפברואר 2097 יוֹם שְׁלִישִׁי נָחָשׁ
ראש השנה הסיני 2098 01 בפברואר 2098 יום שבת סוּס
ראש השנה הסיני 2099 21 בינואר, 2099 יום רביעי עֵז
ראש השנה הסיני 2100 09 בפברואר 2100 יוֹם שְׁלִישִׁי קוֹף