מספר אפסים במספרים גדולים

לעתים קרובות אנו משתמשים במספרים כמו עשר, מאה ואלפים, ואנחנו עשויים להשתמש גם במיליון או מיליארד, אבל יש הרבה מספרים גדולים שאנחנו לא משתמשים בהם באופן קבוע. האם אתה יודע כמה אפסים במספרים הגדולים האלה?

כאשר מספר גדול מאוד, לעתים קרובות אנו משתמשים בפורמט מדעי כדי לכתוב אותם בחזקת עשרות. לדוגמה, ל-1 לא-מיליון יש 30 אפסים ואנחנו כותבים אותו כ-10 30 .

אם אנחנו צריכים לרשום את כל האפסים, לעתים קרובות אנו משתמשים במפריד האלף כדי שיהיה קל לקרוא אותם, לדוגמה: מיליארד = 1,000,000,000. במקום לכתוב כ-1000000000, שקשה מאוד לקרוא, אנו משתמשים במפריד האלף כדי לכלול אפסים בקבוצות.מספר אפסים פורמט מדעי
אחד 0 10 0
עשר 1 10 1
מֵאָה שתיים 10 שתיים
אלף 3 10 3
מִילִיוֹן 6 10 6
מיליארד 9 10 9
טרִילִיוֹן 12 10 12
קוודריליון חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה 10 חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
קווינטיליון 18 10 18
סקסטיליון עשרים ואחת 10 עשרים ואחת
ספטיליון 24 10 24
אוטיליון 27 10 27
לא מיליון 30 10 30
דציליון 33 10 33
אי-סיליון 36 10 36
דואודסיליון 39 10 39
טרדקיליון 42 10 42
חוֹל טוֹבְעָנִי ארבע חמש 10 ארבע חמש
קווינדסיליון 48 10 48
Sexdecillion 51 10 51
שפטנדיליון 54 10 54
אוקטודציליון 57 10 57
נובמדציליון 60 10 60
עשרים ואחת 63 10 63
צנטיליון 303 10 303
גוגל 100 10 100
Googillion 1000 10 1000