מהי ההגדרה של תא, טווח, שורה ועמודה?

תא אקסל טווח נתונים שׁוּרָה טור

1. תא אקסל

תא הוא יחידת ה-Excel שמכילה את הנתונים או המידע שלך. שם התא נקרא לפי אות העמודה ומספר השורה. לדוגמה, תא C3 הוא התא בעמודה C ובשורה 3.

2. טווח נתונים

טווח נתונים מכיל קבוצת תאים והוא נקרא על ידי התא השמאלי העליון והתא הימני התחתון עם נקודתיים ביניהם. לדוגמה, טווח נתונים C1:E4.

3. שורה

שורות ב-Excel הן אופקיות ונקראות לפי מספר, לדוגמה, שורה 3.

4. עמודה

ב-Excel, העמודות הן אנכיות ונקראות לפי אות, לדוגמה, עמודה E.