מדוע הודעות שנמחקו לא עוברות לתיקיית האשפה ב-Outlook

בעת מחיקת הודעה מתיבת הדואר הנכנס, ההודעה תעבור לתיקיית האשפה. עם זאת, אפשרות זו עשויה להשתנות למחיקה לצמיתות וההודעות שנמחקו לא יופיעו בתיקיית האשפה. אנא עיין בשלבים הבאים לשינוי ההגדרה:

שלב 1: לחץ על התיקיה (למשל, תיבת דואר נכנס) שברצונך לשנות את ההגדרות;

שלב 2: ב' תיקיה ', לחץ על ' לְטַהֵר ';

שלב 3: לחץ על ' אפשרות טיהור ' ברשימה הנפתחת;

שלב 4: ב' הגדרות דוא'ל באינטרנט 'חלון, בטל את הסימון' סמן פריטים למחיקה אך אל תעביר אותם באופן אוטומטי פריטים המסומנים למחיקה יימחקו לצמיתות כאשר הפריטים בתיבת הדואר יימחקו. '

שלב 5: לחץ על ' בסדר 'כדי לסגור את החלון.