לוח שנה סיני 2024 (שנה מלאה עם חודשי ירח)

2023 2024 2025

לוח השנה הסיני, המכונה גם לוח שנה חקלאי, הוא לוח שנה ירחוני שפותח על סמך מיקומם של הירח והשמש כאחד. לוח השנה הסיני יכול להיות עוד מתקופת שושלת ג'ואו (1,046 לפנה'ס עד 771 לפנה'ס), לפני כ-3,000 שנה.

לוח השנה הסיני lunisolar בוטל בסין ב-1 בינואר 1912 על ידי הרפובליקה של סין, ומאז, הלוח הגרגוריאני הוא הלוח הרשמי בסין.

עם זאת, לוח השנה הסיני חשוב מאוד בחקלאות ונמצא בשימוש נרחב בחיי היומיום של הסינים. פסטיבלים מסורתיים רבים היו אמורים להיות מתוזמן לפי לוח השנה הסיני, למשל ראש השנה הסיני.

יש 12 מזלות סינים ולכל שנה מוקצה בעל חיים במחזור חוזר של 12 שנים בתור גלגל המזלות. 2024 היא שנת הדרקון .

להלן לוח השנה הסיני לשנה מלאה 2024 עם חודשי ירח.

ינואר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים
שתיים
עשרים ואחת
3
עשרים ושתיים
4
עשרים ושלוש
5
עשרים וארבע
6
אוסמו
7
עשרים ושש
8
עשרים ושבע
9
עשרים ושמונה
10
עשרים ותשע
אחד עשר
דֵצֶמבֶּר
12
כיתה ב
13
כיתה ג
14
כיתה ד
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
היום החמישי
16
כיתה ו
17
היום השביעי
18
לאבה
19
היום התשיעי
עשרים
קור גדול
עשרים ואחת
אחד עשר
22
שתיים עשרה
23
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
24
ארבעה עשר
25
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
26
שש עשרה
27
שבע עשרה
28
שמונה עשרה
29
תשע עשרה
30
עשרים
31
עשרים ואחת

פברואר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ושתיים
שתיים
עשרים ושלוש
3
עשרים וארבע
4
תחילת האביב
5
עשרים ושש
6
עשרים ושבע
7
עשרים ושמונה
8
עשרים ותשע
9
ערב ראש השנה הירח
10
פסטיבל האביב
אחד עשר
כיתה ב
12
כיתה ג
13
כיתה ד
14
היום החמישי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
כיתה ו
16
היום השביעי
17
היום השמיני
18
היום התשיעי
19
מי גשמים
עשרים
אחד עשר
עשרים ואחת
שתיים עשרה
22
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
23
ארבעה עשר
24
פסטיבל עששיות
25
שש עשרה
26
שבע עשרה
27
שמונה עשרה
28
תשע עשרה
29
עשרים

מרץ 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ואחת
שתיים
עשרים ושתיים
3
עשרים ושלוש
4
עשרים וארבע
5
Jingzhe
6
עשרים ושש
7
עשרים ושבע
8
עשרים ושמונה
9
עשרים ותשע
10
פברואר
אחד עשר
כיתה ב
12
כיתה ג
13
כיתה ד
14
היום החמישי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
כיתה ו
16
היום השביעי
17
היום השמיני
18
היום התשיעי
19
היום העשירי
עשרים
שוויון אביבי
עשרים ואחת
שתיים עשרה
22
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
23
ארבעה עשר
24
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
25
שש עשרה
26
שבע עשרה
27
שמונה עשרה
28
תשע עשרה
29
עשרים
30
עשרים ואחת
31
עשרים ושתיים

אפריל 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ושלוש
שתיים
עשרים וארבע
3
עשרים וחמש
4
צ'ינגמינג
5
עשרים ושבע
6
עשרים ושמונה
7
עשרים ותשע
8
שְׁלוֹשִׁים
9
מרץ
10
כיתה ב
אחד עשר
כיתה ג
12
כיתה ד
13
היום החמישי
14
כיתה ו
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
היום השביעי
16
היום השמיני
17
היום התשיעי
18
היום העשירי
19
גאיו
עשרים
שתיים עשרה
עשרים ואחת
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
22
ארבעה עשר
23
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
24
שש עשרה
25
שבע עשרה
26
שמונה עשרה
27
תשע עשרה
28
עשרים
29
עשרים ואחת
30
עשרים ושתיים

מאי 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ושלוש
שתיים
עשרים וארבע
3
עשרים וחמש
4
עשרים ושש
5
תחילת הקיץ
6
עשרים ושמונה
7
עשרים ותשע
8
אַפּרִיל
9
כיתה ב
10
כיתה ג
אחד עשר
כיתה ד
12
היום החמישי
13
כיתה ו
14
היום השביעי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
היום השמיני
16
היום התשיעי
17
היום העשירי
18
אחד עשר
19
שתיים עשרה
עשרים
שיאומן
עשרים ואחת
ארבעה עשר
22
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
23
שש עשרה
24
שבע עשרה
25
שמונה עשרה
26
תשע עשרה
27
עשרים
28
עשרים ואחת
29
עשרים ושתיים
30
עשרים ושלוש
31
עשרים וארבע

יוני 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים וחמש
שתיים
עשרים ושש
3
עשרים ושבע
4
עשרים ושמונה
5
סוכך
6
מאי
7
כיתה ב
8
כיתה ג
9
כיתה ד
10
פסטיבל סירות הדרקון
אחד עשר
כיתה ו
12
היום השביעי
13
היום השמיני
14
היום התשיעי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
היום העשירי
16
אחד עשר
17
שתיים עשרה
18
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
19
ארבעה עשר
עשרים
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
עשרים ואחת
היפוך הקיץ
22
שבע עשרה
23
שמונה עשרה
24
תשע עשרה
25
עשרים
26
עשרים ואחת
27
עשרים ושתיים
28
עשרים ושלוש
29
עשרים וארבע
30
עשרים וחמש

יולי 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ושש
שתיים
עשרים ושבע
3
עשרים ושמונה
4
עשרים ותשע
5
שְׁלוֹשִׁים
6
קיץ קטן
7
כיתה ב
8
כיתה ג
9
כיתה ד
10
היום החמישי
אחד עשר
כיתה ו
12
היום השביעי
13
היום השמיני
14
היום התשיעי
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
היום העשירי
16
אחד עשר
17
שתיים עשרה
18
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
19
ארבעה עשר
עשרים
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
עשרים ואחת
שש עשרה
22
חום גדול
23
שמונה עשרה
24
תשע עשרה
25
עשרים
26
עשרים ואחת
27
עשרים ושתיים
28
עשרים ושלוש
29
עשרים וארבע
30
עשרים וחמש
31
עשרים ושש

אוגוסט 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ושבע
שתיים
עשרים ושמונה
3
עשרים ותשע
4
יולי
5
כיתה ב
6
כיתה ג
7
תחילת הסתיו
8
היום החמישי
9
כיתה ו
10
טנבאטה
אחד עשר
היום השמיני
12
היום התשיעי
13
היום העשירי
14
אחד עשר
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
שתיים עשרה
16
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
17
ארבעה עשר
18
מתנת אמצע שנה
19
שש עשרה
עשרים
שבע עשרה
עשרים ואחת
שמונה עשרה
22
צ'ו שיה
23
עשרים
24
עשרים ואחת
25
עשרים ושתיים
26
עשרים ושלוש
27
עשרים וארבע
28
עשרים וחמש
29
עשרים ושש
30
עשרים ושבע
31
עשרים ושמונה

ספטמבר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ותשע
שתיים
שְׁלוֹשִׁים
3
אוגוסט
4
כיתה ב
5
כיתה ג
6
כיתה ד
7
Bailu
8
כיתה ו
9
היום השביעי
10
היום השמיני
אחד עשר
היום התשיעי
12
היום העשירי
13
אחד עשר
14
שתיים עשרה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
16
ארבעה עשר
17
פסטיבל אמצע הסתיו
18
שש עשרה
19
שבע עשרה
עשרים
שמונה עשרה
עשרים ואחת
תשע עשרה
22
שוויון סתווי
23
עשרים ואחת
24
עשרים ושתיים
25
עשרים ושלוש
26
עשרים וארבע
27
עשרים וחמש
28
עשרים ושש
29
עשרים ושבע
30
עשרים ושמונה

אוקטובר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
עשרים ותשע
שתיים
שְׁלוֹשִׁים
3
סֶפּטֶמבֶּר
4
כיתה ב
5
כיתה ג
6
כיתה ד
7
היום החמישי
8
טל קר
9
היום השביעי
10
היום השמיני
אחד עשר
צ'ונגיאנג
12
היום העשירי
13
אחד עשר
14
שתיים עשרה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
16
ארבעה עשר
17
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
18
שש עשרה
19
שבע עשרה
עשרים
שמונה עשרה
עשרים ואחת
תשע עשרה
22
עשרים
23
נפילת כפור
24
עשרים ושתיים
25
עשרים ושלוש
26
עשרים וארבע
27
עשרים וחמש
28
עשרים ושש
29
עשרים ושבע
30
עשרים ושמונה
31
עשרים ותשע

נובמבר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
אוֹקְטוֹבֶּר
שתיים
כיתה ב
3
כיתה ג
4
כיתה ד
5
היום החמישי
6
כיתה ו
7
תחילת החורף
8
היום השמיני
9
היום התשיעי
10
היום העשירי
אחד עשר
אחד עשר
12
שתיים עשרה
13
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
14
ארבעה עשר
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
16
שש עשרה
17
שבע עשרה
18
שמונה עשרה
19
תשע עשרה
עשרים
עשרים
עשרים ואחת
עשרים ואחת
22
שֶׁלֶג
23
עשרים ושלוש
24
עשרים וארבע
25
עשרים וחמש
26
עשרים ושש
27
עשרים ושבע
28
עשרים ושמונה
29
עשרים ותשע
30
שְׁלוֹשִׁים

דצמבר 2024

שמש שֶׁלִי ג' היינו עושים לאסוף שישי ישב
1
נוֹבֶמבֶּר
שתיים
כיתה ב
3
כיתה ג
4
כיתה ד
5
היום החמישי
6
שלג כבד
7
היום השביעי
8
היום השמיני
9
היום התשיעי
10
היום העשירי
אחד עשר
אחד עשר
12
שתיים עשרה
13
שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה
14
ארבעה עשר
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה
16
שש עשרה
17
שבע עשרה
18
שמונה עשרה
19
תשע עשרה
עשרים
עשרים
עשרים ואחת
היפוך חורף
22
עשרים ושתיים
23
עשרים ושלוש
24
עשרים וארבע
25
עשרים וחמש
26
עשרים ושש
27
עשרים ושבע
28
עשרים ושמונה
29
עשרים ותשע
30
שְׁלוֹשִׁים
31
דֵצֶמבֶּר

אנא לחץ על החודשים למטה לחודשים אחרים:

ינואר
פברואר

לְקַלְקֵל
אפריל

מאי
יוני

יולי
אוגוסט

ספטמבר
אוקטובר

נובמבר
דצמבר

הורד