כיצד מחושב יום ראש השנה הסיני

ראש השנה הסיני הוא הפסטיבל החשוב ביותר בסין. בסין, הלוח הגרגוריאני הוא הלוח הרשמי, אך ראש השנה הסיני מחושב לפי הלוח הסיני המסורתי. יום ראש השנה הסיני הוא תמיד היום הראשון של החודש הראשון בלוח השנה הסיני, עם זאת, התאריך משתנה בכל שנה בלוח הגרגוריאני.

כיצד מחושב יום ראש השנה הסיני? איזה יום זה בלוח הגרגוריאני בכל שנה?

ראש השנה הסיני מבוסס על 'האביב מתחיל (立春)', שהוא המונח הסולארי הראשון של 24 מונחים סולאריים . האביב מתחיל ב-4 בפברואר עם פלוס מינוס יום אחד בכל שנה בלוח הגרגוריאני. עם זאת, תאריך זה משתנה בלוח השנה הסיני ונופל ביום אחר.  • כאשר 'האביב מתחיל (立春)' חל בתאריך מה-1 עד ה-15 בלוח השנה הסיני, היום הראשון של החודש יהיה יום השנה החדשה.

לדוגמה, בשנת 2022, 'האביב מתחיל' מתרחש ב-4 בפברואר בלוח הגרגוריאני, שהוא ה-4 בינואר בלוח השנה הסיני. ה-4 בינואר הוא בין ה-1 ל-15, כך שהיום הראשון יהיה ראש השנה הסיני, וזהו ה-1 בפברואר בלוח הגרגוריאני.

בשנת 2023, 'האביב מתחיל' מתרחש ב-4 בפברואר בלוח הגרגוריאני, שהוא 14 בינואר בלוח השנה הסיני. ה-14 בינואר הוא בין ה-1 ל-15, כך שהיום הראשון של חודש זה יהיה ראש השנה הסיני, וזהו ה-22 בינואר בלוח הגרגוריאני.

  • כאשר 'האביב מתחיל (立春)' חל בכל תאריך בין ה-16 ל-30 בלוח השנה הסיני, היום הראשון הבא יהיה יום השנה החדשה.

לדוגמה, בשנת 2021, 'האביב מתחיל' מתרחש ב-3 בפברואר, שהוא ה-22 בדצמבר בלוח השנה הסיני. ה-22 בדצמבר הוא בין ה-16 ל-30, כך שהיום הראשון הבא יהיה ראש השנה הסיני, וזהו ה-12 בפברואר בלוח הגרגוריאני.