כיצד לסובב את זווית התוכן נגד כיוון השעון

ייתכן שיהיה עליך לסובב תוכן כדי להתאים את העבודה שלך בצורה הטובה ביותר, במיוחד כאשר עובדים עם תרשים שבו לציר האופקי יש שמות ארוכים. אנא בצע את השלבים הבאים כדי לסובב את זווית התוכן נגד כיוון השעון:

שלב 1: בחר את התוכן שאתה צריך לסובב, בדוגמה זו, ציר ה-x;

שלב 2: לחץ על ' בית 'כרטיסייה מ סֶרֶט ;שלב 3: לחץ על המשולש הקטן לאחר מכן נטייה פקודה, ולאחר מכן בחר ' זווית נגד כיוון השעון ';

שלב 4: התוכן שנבחר יסתובב.