כיצד לשנות את מספר ברירת המחדל של גליונות עבודה

ל- Excel יש מספר ברירת מחדל של גליונות עבודה בכל פעם שאתה פותח חוברת עבודה חדשה של Excel. אנא בצע את השלבים שלהלן כדי לשנות את מספר ברירת המחדל של גליונות עבודה:

שלב 1: לחץ על קוֹבֶץ לשונית מהסרט;

שלב 2: בחר אפשרויות מסרגל הניווט השמאלי;שלב 3: ב' אפשרויות אקסל 'חלון, שנה את המספר של' כלול גיליונות רבים כל כך (למשל, שנה ל-3);

שלב 4: לחץ בסדר , ולאחר מכן סגור את חוברת העבודה הנוכחית;

שלב 5: פתח מחדש חוברת עבודה חדשה, מספר ברירת המחדל של גליון העבודה ישתנה ל-3. אנא ראה כיצד להסתיר לשוניות גיליון כדי להסתיר את כל הכרטיסיות.