כיצד לשנות רכיבי תרשים

לאחר אתה עושה תרשים באקסל , Excel 2016 ואילך גרסאות מספקות למשתמשים דרך קלה להוסיף, להסיר או לשנות את רכיבי התרשים באמצעות ידית התרשים. אנא עיין למטה לפרטים:

שלב 1: העבר את הסמן לתרשים ולחץ עליו, תראה 3 אייקונים המופיעים בצד ימין של התרשים;

שלב 2: לחץ על סימן הפלוס, תראה את הרשימה של ' רכיבי תרשים ' כגון ציר, כותרות ציר, כותרת תרשים וכו';שלב 3: סמן את התיבה מול האלמנטים והאלמנטים יופיעו בתרשים, בעוד ביטול סימון של אלמנט אחד, האלמנט ייעלם מהתרשים;

לדוגמה, אם נבדוק את 'תוויות הנתונים', תראה שערכי הסרגל נמצאים כעת בראש כל סרגל.

אם נבטל את הסימון של כותרת התרשים, והכותרת תיעלם מהתרשים.

שים לב שברוב הזמן אתה עדיין צריך לעצב את האלמנטים לאחר הוספתם לתרשים.

דוגמה להורדה