כיצד למצוא את כותרת האינטרנט ב-Outlook

כותרת האינטרנט מכילה מידע סודי כגון השולח, שרת הדואר האלקטרוני וכו'. לרוב איננו זקוקים לכך, אך אם ברצונך לבדוק את כותרת האינטרנט עבור הודעה, אנא בצע את השלבים הבאים:

שלב 1: לחץ פעמיים על ההודעה כדי לפתוח אותה בחלון נפרד;

שלב 2: לחץ על ' קוֹבֶץ ' לשונית בסרט;

שלב 3: בחלון החדש, לחץ על ' נכסים ';

שלב 4: בתחתית החלון החדש, תמצא את כותרת האינטרנט.