כיצד למזג אחוז עם טקסט באקסל

האחוזים נשמרים כמספרים באקסל. בעת מיזוג אחוזים וטקסט ביחד ישירות באמצעות ה פונקציית חיבור , האחוז הופך למספר עם עשרוניות וסימן האחוז נעלם.

לדוגמה, בדוגמה למטה בעת מיזוג טקסט ואחוזים יחד, ה-'8%' הופך ל-'0.08'.

כדי למזג את הטקסט והאחוז יחד מבלי לאבד את סימן האחוזים, אנא השתמש בפונקציית TEXT.=TEXT(B2,'0%')&' הם '&A2

כאשר TEXT(B2,'0%') ישמור את סימן האחוז בעת המיזוג.

כדי לשמור על עשרוניות באחוז, אנא שנה את '0%' ל-'0.0%' עבור 1 עשרוני, ו-'0.00%' עבור שני עשרונים וכו'. הנוסחה לשמור על סימן האחוזים וגם לשמור על שני עשרונים.

=TEXT(B2,'0.00%')&' הם '&A2

איפה ' הם ' היא מילת החיבור וניתן לשנות אותה לכל מילה אחרת.