כיצד למחוק גליונות עבודה שאינם סמוכים באקסל

- כיצד למחוק גליון עבודה
- כיצד למחוק גליונות עבודה מרובים צמודים

אתה צריך לוודא שגליונות העבודה שאתה עומד למחוק אינם מועילים יותר מכיוון שאינך יכול להחזיר אותם לאחר מחיקתם. אנא בצע את השלבים הבאים כדי למחוק גליונות עבודה מרובים שאינם צמודים:

שלב 1: לחץ והחזק את ' Ctrl ' מקש, ולאחר מכן לחץ על שם גליונות העבודה אחד אחד;שלב 2: לחץ לחיצה ימנית על אחד משמות גליונות העבודה שנבחרו ובחר ' לִמְחוֹק ' מהרשימה.

שלב 3: כל גליונות העבודה שנבחרו ייעלמו.