כיצד למחוק גליונות עבודה מרובים צמודים

- כיצד למחוק גליון עבודה
- כיצד למחוק גליונות עבודה מרובים שאינם צמודים

אתה צריך לוודא שגליונות העבודה שאתה עומד למחוק אינם מועילים יותר מכיוון שאינך יכול להחזיר אותם לאחר מחיקתם. כדי למחוק גליונות עבודה מרובים הסמוכים, בצע את השלבים הבאים:

שלב 1: לחץ על השם של גליון העבודה הראשון שאתה צריך למחוק;שלב 2: לחץ והחזק את ' מִשׁמֶרֶת 'מפתח;

שלב 3: לחץ על השם של גליון העבודה האחרון למחיקה;

שלב 4: הזז את העכבר על השם של כל אחד מגליונות העבודה שנבחרו ולחץ לחיצה ימנית;

שלב 5: לחץ על ' לִמְחוֹק ' בחלון החדש.