כיצד להזין את הנתונים של היום עם הזמן

1. לחץ על התא שאתה צריך למלא;

2. הקש Ctrl + ; (נְקוּדָה וּפְסִיק) כדי להזין את התאריך של היום;

3. הקש Ctrl + Shift + ; (נְקוּדָה וּפְסִיק) כדי להזין את השעה הנוכחית;

4. להזנת התאריך של היום והשעה הנוכחית, לחץ על Ctrl + ; , לאחר מכן מקש רווח , לאחר מכן Ctrl + Shift + ; .