כיצד להציג או להסתיר שדה עותק מוסתר ב-Outlook

כאשר אתה מוסיף שם של נמען לתיבת עותק מוסתר בהודעת דואר אלקטרוני, עותק של ההודעה נשלח לנמען. כל נמענים שנוספו לתיבת עותק מוסתר לא יוצגו בפני כל נמענים אחרים שמקבלים את ההודעה. אם תיבת עותק מוסתר לא מוצגת, תוכל להחזיר אותה באמצעות השלבים הבאים:

שלב 1: לחץ על ' מייל חדש 'כדי ליצור אימייל;

שלב 2: בחלון 'אימייל חדש', לחץ על ' אפשרויות 'כרטיסייה ולאחר מכן' עותק מוסתר ';שלב 3: ה' עותק מוסתר ' התיבה מופעלת (בצע את אותם השלבים כדי לכבות אותה).