כיצד להציג את כל הנוסחאות באקסל

בעבודה עם אקסל, אתה יכול הצג נוסחה רק בתא , או שתוכל להציג את כל הנוסחאות בגליון עבודה באמצעות השלבים הבאים:

שלב 1: לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' נוּסחָה' לשונית מה- סֶרֶט ;שלב 3: לחץ על ' הצג נוסחאות ' בתוך ה ביקורת נוסחה סָעִיף;

שלב 4: תראה את כל הנוסחאות.