כיצד להתאים אוטומטית את גובה השורה כדי להציג את כל התוכן

- כיצד להגדיר את גובה השורה

כאשר השורות ב-Excel צרות מדי, ייתכן שלא תראה את כל התוכן. אנא בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש בהתאמה אוטומטית כדי להרחיב במהירות את גובה השורה כדי להציג את כל תוכן התא.

שלב 1: בחר שורות שאתה צריך כדי להתאים את גובה השורה;שלב 2: לחץ פעמיים כאשר הסמן הופך לצלב שחור;

שלב 3: התוכן המוסתר בתאים יופיע.

לחלופין, אנא השתמש בפקודות ברצועת הכלים:

שלב 1: בחר שורות שאתה צריך כדי להתאים את גובה השורה;

שלב 2: לחץ על ' בית ' לשונית מהסרט;

שלב 3: לחץ על ' פוּרמָט ' באזור תאים ובחר ' גובה שורה של התאמה אוטומטית ' מהרשימה הנפתחת.