כיצד להשיג את 3 הפריטים המובילים ברשימה לפי נוסחה

כאשר אתה עובד עם נתונים ישירות, אתה יכול למיין על סמך עמודה ואז לקבל בקלות את הערכים העליונים. לדוגמה, מיון ערך מהגדול לקטן ביותר כדי להחליט על 3 הערכים המובילים, ולאחר מכן קבל את הפריטים על סמך הערכים.

עם זאת, כאשר אתה עובד עם טבלת ציר שמכיל הרבה קהילות, זה מתחיל להיות מסובך לאסוף את 3 הערכים המובילים כי הערך משתנה בקהילות שונות.

כדי לקבל את הערך המקסימלי:=INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0))

כדי לקבל את הערך השני בגודלו:

=INDEX(A2:A6, MATCH(LARGE(B2:B6, 2),B2:B6,0))

כדי לקבל את הערך השלישי בגודלו:

=INDEX(A2:A6, MATCH(LARGE(B2:B6, 3),B2:B6,0))