כיצד להסתיר עמודות שאינן צמודות באקסל

- כיצד להסתיר עמודה
- כיצד להסתיר מספר עמודות צמודות

בבקשה התייחס ל Ctrl+0 אם אתה אוהב להשתמש בקיצור כדי להסתיר עמודות או בצע את השלבים שלהלן כדי להסתיר עמודות שאינן סמוכות:

שלב 1: תוך כדי החזקת ' Ctrl מקש ', בחר את העמודות שברצונך להסתיר על ידי לחיצה על הכותרות שלהן;שלב 2: לחץ לחיצה ימנית על אחת מכותרות העמודות ובחר ' להתחבא ' מתיבת הדו-שיח.

לחלופין, אנא השתמש בפקודות ברצועת הכלים:

שלב 1: החזקת ' Ctrl מקש ', בחר את העמודות שברצונך להסתיר על ידי לחיצה על הכותרות שלהן;

שלב 2: לחץ על ' בית 'כרטיסייה מהסרט;

שלב 3: לחץ על ' פוּרמָט 'בקטע תאים ובחר' הסתר עמודות ' מ ה ' הסתר והצג ' פקודה;

שלב 4: העמודות שנבחרו ייעלמו.