כיצד להסתיר גליון עבודה

- כיצד להסתיר גליונות עבודה מרובים
- כיצד להסתיר גליון עבודה

כאשר אינך רוצה להציג את גליון העבודה, תוכל להסתיר אותם לפי השלבים הבאים:

שלב 1: לחץ לחיצה ימנית על שם גליון העבודה;שלב 2: בחר ' להתחבא ' מתיבת הדו-שיח.

לחלופין, אנא השתמש בפקודות ברצועת הכלים:

שלב 1: לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' בית 'כרטיסייה מהסרט;

שלב 3: לחץ על ' פוּרמָט 'בקטע תאים ובחר' הסתר גיליון ' מ ה ' הסתר והצג ' פקודה;

שלב 4: גליון העבודה יסתתר.