כיצד להשתמש בפונקציית טקסט

הפונקציה TEXT היא להמיר ערכים לטקסט בפורמט שציינת. אנא עיין למטה לפרטים או בדוק פונקציות טקסט נוספות .

נוּסחָה:

=TEXT(value, format_text)הסברים:

– נדרש ערך, הערך שאתה צריך כדי להמיר לטקסט כגון ערך מספרי.

– נדרש Format_text, הפורמט הרצוי בטקסט החדש, למשל, 'mm/dd/yyyy'.

אזהרות:

הארגומנט format_text אינו יכול לכלול כוכבית (*).

דוגמא: המר את המספר '1234.567' לטקסט ללא עשרוניות.

=T(1234.567,'#') או =T(1234.567,'0')

התוצאה מחזירה 1235.

הורדה: פונקציית טקסט