כיצד להשתמש בפונקציית TANH

הפונקציה TANH מחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של מספר.

נוּסחָה:

=THAN(מספר)

הסברים:

המספר נדרש, כל מספר אמיתי שאתה רוצה למצוא את המשיק ההיפרבולי.

הורדה: פונקציית TANH