כיצד להשתמש בפונקציית ROUNDDOWN

הפונקציה ROUNDDOWN מעגלת מספר כלפי מטה לאפס עם מספר הספרות שהגדרת.

נוּסחָה:

=ROUNDDOWN(מספר, מספר_ספרות)הסברים:

– נדרש מספר, מספר לעגל.

– נדרש Num_digits, מספר הספרות שאתה צריך לשמור.

אזהרות:

כאשר num_digits קטן מ-0, המספר מעוגל שמאלה לנקודה העשרונית.

הורדה: פונקציית ROUNDDOWN