כיצד להשתמש בפונקציית OR

הפונקציה OR מחזירה TRUE כאשר לפחות תנאי אחד מוערך ל-TRUE ומחזירה FALSE אם כל הארגומנטים שלה מוערכים ל-FALSE.

נוּסחָה:

= OR(logical1, [logical2], …)

הֶסבֵּר:

– נדרש לוגי1, הארגומנט שניתן להעריך כ-TRUE או FALSE.

– Logical2 הוא אופציונלי, הארגומנט שניתן להעריך כ-TRUE או FALSE.

בתא C2, הפונקציה OR בודקת ארגומנט A2>1 או A3<10, מכיוון ש-A3 = 5, שהוא פחות מ-10, אז הפונקציה מחזירה true.

בתא C3, הפונקציה OR בודקת ארגומנט A2<1 או A3>10, ערכים ב-A2 ו-A3 לא יכולים להיפגש, ולכן הפונקציה מחזירה false.

הורדה: פונקציית או