כיצד להשתמש בפונקציית ISERR

הפונקציה ISERR בודקת אם ערך הוא שגיאה של #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!, למעט שגיאה #N/A.

נוּסחָה:

= ISERR(ערך)הסברים:

ערך נדרש, כאשר הערך הוא כל אחת מהשגיאות הבאות: #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? או #NULL!', התוצאה מחזירה True, או מחזירה False כאשר התא אינו אף אחת מהשגיאות הללו.

אזהרות:

שגיאה #N/A לא נכללת ו-ISERR(#N/A) מחזירה false.

=ISERR(A2)

תא A2 הוא #VALUE! שגיאה, ISERR(#VALUE!) חוזר ל נָכוֹן .

= ISERR (A10)

תא A10 הוא מספר 21, ISERR(21) חוזר אליו שֶׁקֶר .

הורד את פונקציית ISERR