כיצד להשתמש בפונקציית DEGREES

הפונקציה DEGREES ממירה רדיאנים למעלות.

נוּסחָה:

=DEGREES(זווית)

הסברים:

נדרשת הזווית, שהיא הזווית ברדיאנים שברצונך להמיר.

אזהרות:

- הזווית צריכה להיות ברדיאנים.

הורדה: פונקציית DEGREES