כיצד להשתמש בפונקציית ASINH

הפונקציה ASINH מחזירה את הסינוס ההיפרבולי ההפוך של מספר.

נוּסחָה:

=ASINH(מספר)

הסברים:

המספר נדרש, שהוא כל מספר אמיתי.

דוגמה 1: כאשר המספר חיובי, הפונקציה מחזירה מספר חיובי;

דוגמה 2: כאשר המספר שלילי, הפונקציה מחזירה מספר שלילי.

הורדה: פונקציית ASINH