כיצד להשתמש בפונקציה TRUE

הפונקציה TRUE מחזירה את הערך הלוגי TRUE.

נוּסחָה:

= TRUE()אזהרות:

Excel מפרש אותו כערך הלוגי TRUE כאשר אתה מקליד את המילה 'TRUE' ישירות לתוך התא או בנוסחה. כאשר התנאי אינו מתקיים, Excel מחזיר 'FALSE'.

הורדה: פונקציה TRUE