כיצד להשתמש ב-SmartArt ליצירת תרשים תהליכים

אנא בצע את השלבים הבאים כדי ליצור תרשים תהליכים:

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על הכרטיסייה 'הוסף' מהסרט ולחץ על ' אִיוּר ', ולאחר מכן בחר ' אומנות חכמה ' מהרשימה הנפתחת;שלב 3: לחץ על ' תהליך ' מהניווט השמאלי, ולאחר מכן בחר תרשים תהליכים מתוך ' בחר גרפיקת SmartArt 'חלון;

שלב 4: ב-SmartArt Graphic, הקלד את הטקסט כדי לסיים את תרשים התהליך.