כיצד לחלץ את ארבע המילים הראשונות

כדי לחלץ את ארבע המילים הראשונות במחרוזת הטקסט, עליך למצוא את המיקום היחסי של הרווח הרביעי, ולאחר מכן להשתמש פונקציה שמאלית .

נוּסחָה:

העתק את הנוסחה והחלף את 'A1' בשם התא המכיל את הטקסט שברצונך לחלץ.=IF((LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))<4, A1, LEFT(A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ' ,A1, FIND(' ',A1)+1)+1)+1)-1))

דוגמא:

כדי לחלץ את ארבע המילים הראשונות ממחרוזת הטקסט ' כיצד לחלץ את ארבע המילים הראשונות '.

התוצאה מחזירה את ארבע המילים הראשונות ' כיצד לחלץ את '.

הסברים:

שלב 1: כדי למצוא את המיקום של החלל הראשון

נוּסחָה =FIND(' ',A1)
תוֹצָאָה 4

שלב 2: כדי למצוא את המיקום של החלל השני

נוּסחָה =FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)
תוֹצָאָה 7

שלב 3: כדי למצוא את המיקום של החלל השלישי

נוּסחָה =FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)
תוֹצָאָה חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה

שלב 4: כדי למצוא את המיקום של החלל הרביעי

נוּסחָה =FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)+1)
תוֹצָאָה 19

שלב 5: הרם את האותיות לפני הרווח הרביעי

נוּסחָה =LEFT(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)+1)-1)
תוֹצָאָה כיצד לחלץ את

כאשר מחרוזת טקסט מכילה פחות מארבע מילים, הנוסחה '=LEFT(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1 )+1)-1)' מחזירה #VALUE! שְׁגִיאָה. כדי למנוע שגיאה זו, עליך לשלב עם פונקציית IF .

=IF((LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))<4,A1,LEFT(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1,FIND(' ' ,A1, FIND(' ',A1)+1)+1)+1)-1))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') כדי להחליף רווחים במחרוזת הטקסט;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) כדי לספור את אורך מחרוזת הטקסט כאשר רווחים מוסרים;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) כדי לספור את מספר הרווחים במחרוזת הטקסט.

דוגמה להורדה