כיצד לחלץ את האות השנייה משמאל

כדי לחלץ את האות הראשונה משמאל, אנא השתמש פונקציה שמאלית .

=LEFT(A1,1)

כדי לחלץ את האות השנייה משמאל, אנא השתמש בנוסחה שלהלן:נוּסחָה:

העתק את הנוסחה והחלף את 'A1' בשם התא המכיל את הטקסט שברצונך לחלץ.

=LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-1),1)

דוגמא:

כדי לחלץ את האות השנייה ממחרוזת הטקסט ' כיצד לחלץ את האות השנייה משמאל '.

התוצאה מחזירה את האות השנייה 'o'.

הסברים:

שלב 1: כדי למצוא את אורך מחרוזת הטקסט;

נוּסחָה =ONLY(A1)
תוֹצָאָה 42

שלב 2: חלץ את הטקסט מהאות השנייה

נוּסחָה =RIGHT(A1,LEN(A1)-1)
תוֹצָאָה או לחלץ את האות השנייה משמאל

שלב 3: חלץ את האות השנייה

נוּסחָה =LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-1),1)
תוֹצָאָה O