כיצד להגדיר את גובה השורה

- כיצד להתאים אוטומטית את גובה השורה כדי להציג את כל התוכן

אנא בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השורות לגובה קבוע:

שלב 1: לחץ על כותרת השורה כדי לבחור את כל השורה;שלב 2: לחץ לחיצה ימנית כדי לבחור ' גובה השורה ' מהרשימה;

שלב 3: בתיבה, הזן את מספר גובה השורה, למשל, 20;

שלב 4: לחץ על ' בסדר ' בתחתית.

לחלופין, אנא השתמש בפקודות ברצועת הכלים:

שלב 1: בחר שורות שברצונך להתאים את גובה השורה;

שלב 2: לחץ על ' בית ' לשונית מהסרט;

שלב 3: לחץ על ' פוּרמָט ' בתוך ה תאים אזור, ובחר את ' גובה השורה ' מהרשימה הנפתחת;

שלב 4: הזן את מספר גובה השורה בתיבה, למשל, 20;

שלב 5: לחץ על ' בסדר ' בתחתית.