כיצד להדגיש תאים שהם פחות מערך

- כיצד להדגיש תאים שגדולים מערך
- כיצד להדגיש תאים שגדולים או שווים לערך
- כיצד להדגיש תאים שהם פחות או שווים לערך
- כיצד להדגיש תאים שווים לערך
- כיצד להדגיש תאים שאינם שווים לערך
- כיצד להדגיש תאים שנמצאים בין שני ערכים
- כיצד להדגיש תאים שאינם בין שני ערכים

באמצעות עיצוב מותנה , תוכל להדגיש במהירות את המספרים הנמוכים מערך. אנא בצע את השלבים הבאים:

שלב 1: בחר את טווח הנתונים;

שלב 2: לחץ על ' בית 'כרטיסייה מהרצועה;

שלב 3: לחץ על ' עיצוב מותנה 'פקודה ב' סגנונות ' קטע;

שלב 4: לחץ על ' הדגש את כללי התאים ' הפקודה מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן בחר ' פחות מ ' מהרשימה המורחבת;

שלב 5: הזן את המספר הקטן מ-, למשל, $76,843.00, ועצב את הגופן וצבע התא;

שלב 6: לחץ על ' בסדר ' בתחתית והמספרים הנמוכים מ-'$76,843.00' יהיו בצבע שונה.