כיצד להעביר את שורת המשימות מימין לתחתית

כברירת מחדל, שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך. אם שורת המשימות שלך מופיעה בצד ימין של המסך וברצונך להעביר אותה לתחתית, אנא בצע את השלבים שלהלן. עם אותם שלבים, אתה יכול גם לזוז שורת המשימות למעלה או שמאל.

שלב 1: לחץ לחיצה ימנית על שורת המשימות שבה אין סמל;

שלב 2: חלון מופיע, בחר ' הגדרות שורת המשימות ' מהרשימה הנפתחת;שלב 3: בחלון 'שורת המשימות', זז למטה ומצא את ' מיקום שורת המשימות על המסך תיבה '. לחץ ובחר ' תַחתִית ' מהרשימה הנפתחת;

שלב 4: תבחין ששורת המשימות זזה למטה למטה.