כיצד להעביר את שורת המשימות מלמעלה למטה

אם העברת בטעות את שורת המשימות מלמטה לחלק העליון, וברצונך להזיז אותה אחורה, אנא בצע את השלבים הבאים. עם אותם שלבים, אתה יכול גם להעביר את שורת המשימות מלמטה לחלק העליון.

שלב 1: לחץ לחיצה ימנית על שורת המשימות שבה אין סמל;

שלב 2: חלון מופיע, בחר ' הגדרות שורת המשימות ' מהרשימה הנפתחת;שלב 3: בחלון 'שורת המשימות', זז למטה ומצא את ' מיקום שורת המשימות על המסך תיבה '. לחץ ובחר ' תַחתִית ' מהרשימה הנפתחת;

שלב 4: תבחין ששורת המשימות זזה למטה למטה.