כיצד לבחור תאים עם קבועים

אנא בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את כל התאים עם קבועים:

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' בית ' לשונית מהסרט;שלב 3: לחץ על ' מצא ובחר 'ובחר' עבור אל מיוחד ' מהרשימה הנפתחת;

שלב 4: בחר ' קבועים ' בחלון החדש;

שלב 5: לחץ על ' בסדר ' בתחתית.

כל התאים עם קבועים יהיו כעת בצבע שונה. אתה יכול מילוי תאים בצבע רקע אם נחוץ.