כיצד לאתר את מעבר הקו

כדי לאתר את מעבר השורה הראשונה במחרוזת טקסט, אנא השתמש פונקציית FIND .

=FIND(CHAR(10),תא)

הסברים:– CHAR(10): מעבר שורה;

– FIND(CHAR(10),Cell): מצא את מעבר השורה בתא עם מחרוזת טקסט;

דוגמא:

1. כדי למצוא את מיקום מעבר השורה הראשון בתא A1, הכולל את התוכן הבא:

איך לאתר את הראשון
קַו
לשבור

‎=FIND(CHAR(10),A1)‎

2. כדי לאתר את מעבר השורה השני:

=FIND(CHAR(10),A2, FIND(CHAR(10),A2)+1)

– CHAR(10): מעבר שורה

– FIND(CHAR(10),A1): מצא את המיקום של מעבר השורה הראשונה;

– FIND(CHAR(10),A1,FIND(CHAR(10),A1)+1): מצא את מיקום מעבר השורה מהאות לאחר מעבר השורה הראשונה.