חץ ימינה: תא אחד ימינה

ה חץ ימני זה להזיז תא אחד ימינה בגליון עבודה.

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' חץ ימני מקש ' מהמקלדת ותראה שהסמן זז לתא מימין.שלב 3: בכל פעם שתלחץ על מקש החץ ימינה, הסמן יעבור לתא אחד בצד ימין. אם תמשיך ללחוץ, הסמן ימשיך לנוע. אתה יכול לראות שהסמן נע מתא B4 ל-C4, ואז מ-C4 ל-D4.

זהה לחץ ימינה, אתה יכול להשתמש בחצים אחרים לכיוונים שונים:

חץ המורה למעלה : הסמן עובר לתא אחד בחלק העליון;

חץ למטה : הסמן עובר לתא אחד בתחתית;

חץ שמאלי : הסמן עובר לתא אחד שמאלה.