חץ למטה: תא אחד למטה

ה חץ למטה זה להזיז תא אחד למטה בגליון עבודה. בכל פעם שתלחץ על החץ למטה, הסמן יעבור לתא שמתחת.

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' חץ למטה מקש ' מהמקלדת ותראה שהסמן זז לתא שמתחת.זהה לחץ למטה, אתה יכול להשתמש בחצים אחרים לכיוונים שונים:

חץ המורה למעלה : הסמן עובר לתא אחד בתחתית;

חץ ימני : הסמן עובר לתא אחד ימינה.

חץ שמאלי : הסמן עובר לתא אחד שמאלה.