חץ למעלה: תא אחד למעלה

ה חץ המורה למעלה זה להזיז תא אחד למעלה. בכל פעם שתלחץ על החץ למעלה מהמקלדת, הסמן יזוז תא אחד למעלה.

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על ' חץ המורה למעלה מקש ' מהמקלדת ותראה שהסמן זז לתא שבחלק העליון.זהה לחץ למעלה, אתה יכול להשתמש בחצים אחרים לכיוונים שונים:

חץ למטה : הסמן עובר לתא אחד בתחתית;

חץ ימני : הסמן עובר לתא אחד ימינה.

חץ שמאלי : הסמן עובר לתא אחד שמאלה.