2024
Veronika Miller

חגים בקנדה בשנת 2022

2022 היא שנה רגילה עם סך של 365 ימים, ולקנדה יש ​​11 חגים פדרליים, שניים מהם נופלים בסופי שבוע: ראש השנה וחג המולד. להלן רשימה של חגים פדרליים בקנדה בשנת 2022.

2024
Veronika Miller

חגים באלברטה 2022

2022 היא שנה רגילה עם סך של 365 ימים, ובאלברטה, קנדה, יש 12 חגים, שניים מהם בסופי שבוע: ראש השנה וחג המולד.

2024
Veronika Miller

חגים בקולומביה הבריטית בשנת 2022

2022 היא שנה רגילה עם סך של 365 ימים. ישנם 10 חגים ציבוריים בקולומביה הבריטית, קנדה, שניים מהם נופלים בסופי שבוע: ראש השנה ויום חג המולד.