העבר להרחבת הבחירה

המפתח מִשׁמֶרֶת הוא להרחיב את המבחר. כאשר אתה לוחץ והחזק את ' מִשׁמֶרֶת מקש ', תבחר את כל התאים בטווח הנתונים.

שלב 1: לחץ על התא הראשון של טווח הנתונים;

שלב 2: לחץ והחזק את ' מִשׁמֶרֶת מקש ' מהמקלדת, ולאחר מכן לחץ על התא האחרון של טווח הנתונים. כל התאים שביניהם ייבחרו.