Alt+M, M, D: הגדר שם

Alt+M, M, D הוא להגדיר שם לשימוש בהפניות.

שלב 1: לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה;

שלב 2: לחץ על הכל מקש מהמקלדת, ותראה את מקש הגישה בכל כרטיסייה;שלב 3: לחץ על האות M כדי לפתוח את נוּסחָה לשונית;

שלב 4: לחץ על האות M שוב ל הגדר שם פקודה;

שלב 5: לחץ על האות ד כדי לפתוח את שם חדש חַלוֹן;

שלב 6: הקלד שם חדש ולחץ בסדר בתחתית.

סמן קיצורי דרך נוספים של Excel